12.06.2024 г.

Облекчения за млади семейства с ипотечен кредит

Облекчения за млади семейства с ипотечен кредит

Голяма част от нашите новодомци са млади семейства. Все по-често ни прави впечатление, че не са наясно с възможностите за данъчни облекчения при сключен граждански брак и ипотечното кредитиране. Събрахме полезна информация в тази статия:

Какви облекчения може да ползвате?

Ако имате ипотечен кредит, то може да си намалите облагаемия доход със сумата на платените лихви през годината.

Това се отнася само за първите 100 000 лв. ипотечен кредит, или ако имате кредит в размер на 250 000 лв., то данъчното облекчение се отнася само за 100 000 лв.

Данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит никак не са за подценяване. По този начин ще може да спестите до две месечни вноски по кредита. Затова си заслужава да се възползвате, ако отговаряте на условията.

Условия, на които трябва да отговаряте, за да се възползвате от данъчните облекчения

Не се допускат никакви изключения от изброените изисквания.

Тези облекчения често пъти се разбират като помощи за млади семейства с ипотечен кредит. Може да се каже, че са своеобразен вид помощ, тъй като се дава възможност да бъдат спестени пари от лихви и с подобно спестяване може да си осигурите плащането на една или две вноски по кредита. Това не е никак малко - да осигурите две месечни вноски по ипотечния кредит възползвайки се от данъчното облекчение.

Какви са необходимите документи?

След като подадете необходимите документи и бъдат разгледани в съответните срокове, то може да очаквате решение каква сума ще Ви бъде възстановена. Най-общо може да кажем, че от декларираните приходи за годината се приспадат платените годишни лихви и тогава се начислява дължимия данък. Или с други думи се получава един вид спестяване от данък. Затова и често в публичното пространство се използва израза „НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит“.